Đã Đóng

Viết phần mềm

4 freelancer chào giá trung bình$572 cho công việc này

abedin94

Hi, I'm Sid, a Software Engineer working. I have extensive skills with c++, Php, java, Android and Python of four years. Knock me up if you need it ASAP !!! .................

$250 USD trong 10 ngày
(116 Nhận xét)
6.5
huuloiofficial

Hello bạn, Mình đã làm cái này nhiều rồi. Mình sẽ viết cho bạn 1 tool có thể chạy được trên cả window và Mac OS luôn. Bạn có thể xem profile của mình với 100% hoàn thành project 5*. Mình sẽ hoàng thành tool này cho Thêm

$555 USD trong 2 ngày
(17 Nhận xét)
4.8
akmshasan

Hi, I have 13+ years of experience on Windows and Linux servers especially built on VMware and Microsoft Hyper-V environments. I have working knowledge on various cloud services such as AWS, Azure and OpenStack. I a Thêm

$750 USD trong 5 ngày
(6 Nhận xét)
2.7
MetaoriginLab

Hey We are a team of Technical Developers and have got expertise in such stuff. Ping me if you are looking for a quick resolution

$733 USD trong 5 ngày
(5 Nhận xét)
2.0