Đã Đóng

Hệ thống đại lý!

33 freelancer chào giá trung bình$1957 cho công việc này

(1172 Nhận xét)
9.2
bdsiddhi

Dear Employer, Hope You are doing well!! WE ARE A TEAM OF EXPERTS: (In-House Designers & Developers) =========================================== • Experience : 400+ Websites & 250+ Mobile Apps over past 10+ years. • Thêm

$2000 USD trong 20 ngày
(276 Nhận xét)
8.9
(213 Nhận xét)
8.9
(225 Nhận xét)
9.1
(371 Nhận xét)
8.9
(162 Nhận xét)
7.5
codemeg

Xin chào, Tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế và phát triển trang web với bảng quản trị và các tính năng tương tự như bạn muốn. Chúng tôi đã sẵn sàng cho bạn thấy ứng dụng trực tiếp và chức năng bảng quản Thêm

$1500 USD trong 20 ngày
(19 Nhận xét)
6.3
demydkasilov

I carefully read your project details and understand the project requirements. I am a PHP CSS HTML Javascript Mysql jQuery top developer and have +8 years of experience. I love the opportunity to work with you. I am Thêm

$2000 USD trong 7 ngày
(16 Nhận xét)
5.2
shurarysmendiyev

xin chào Tôi có nhiều kinh nghiệm với trò chơi trên web! Tôi đã kiểm tra mô tả dự án và tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp bạn thực hiện dự án này. Dự án của bạn thật tuyệt vời, tôi có thể thực hiện dự án của bạn kịp thời ở Thêm

$1500 USD trong 15 ngày
(15 Nhận xét)
4.9
pavlovicn223

Hi, My name is Nikola specialized in Web Dev. I can easily complete this task and exceed your expectations. I am familiar with React.js + Node.js. Based on your feedback, I can draft my proposal accurately and from the Thêm

$2200 USD trong 15 ngày
(9 Nhận xét)
4.8
amrafifi73

Hello. I have seen your photo files and your project isn't difficult for me. Everything you want will be completed on time at the highest quality. I am a self-motivated professional software engineer with a strong work Thêm

$1500 USD trong 6 ngày
(8 Nhận xét)
4.7
walterjgould

Hello Mai, hope you are doing well. As a senior full-stack developer with over 7 years of experience in web development, I mastered LAMP, MERN, MEAN, and SERN stack development. I developed lots of websites from scratc Thêm

$2500 USD trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
4.3
Honeytech92

Tôi chắc chắn có thể thiết kế một hệ thống hoàn chỉnh với thiết kế và hình ảnh đẹp. Tôi vừa đi qua từng bước chi tiết công việc và chắc chắn có thể thực hiện & hoàn thành công việc này với kết quả mong muốn, bạn đang Thêm

$1500 USD trong 18 ngày
(14 Nhận xét)
5.5
ildarsaifutdinov

Hi. I have read your job details and understand. I have 8+ years in UI/UX Designer & Front End Developer. I can do this job Perfectly. I can start immediately. My skills: HTML || CSS || SASS || LESS|| Angular||React|| Thêm

$2250 USD trong 20 ngày
(7 Nhận xét)
3.7
hubamykytafree

Hi! Thanks for posting. I am a professional engineer with 8+ years experiences in Website Design, PHP, Codeigniter, HTML and Graphic Design. I am a skilled programmer who able to learn and adapt quickly to new technolo Thêm

$2500 USD trong 15 ngày
(6 Nhận xét)
3.2
mariarakova212

Hello, How are you today? Thank you for posting this project, and I'm very happy to bid your project. I've read carefully your project details. I have rich experiences related with your project. Your satisfaction with Thêm

$1500 USD trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
3.3
EgorKovalev

Hi dear Hope you are doing well under the pandemic. I'm a rich experience developer and i can complete your project in clear on your time. And i will be the best. If you give a chance me, I'd be very happy to work at Thêm

$1999 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
2.8
vadymhum

Hello Mai. We can use Laravel framework to build the Betting website. With Laravel framework, It is easy to implement the APIs of the betting services. Also, for the front-end I can use React.js or Vue.js. To make a Thêm

$2250 USD trong 30 ngày
(3 Nhận xét)
2.8
Matveytrofa

How are you! I am interested in your project and it's my top skill. I 've already decided to do this task, so you do better consult me. If you do good use of this chance, you will have perfect project and your own new Thêm

$1500 USD trong 20 ngày
(2 Nhận xét)
2.8
GnecMedia2018

Tôi đã đọc yêu cầu của bạn, tôi sẽ ngừng một hình ảnh trang web >>, Dưới đây là trang web tương tự của tôi , Tôi có một số thắc mắc. Vui lòng đến trò chuyện <<< Danh mục đầu tư của TÔI: - Thương mại điện tử: == Thêm

$1500 USD trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
2.9