Создать сайт Информационный портал

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Нужно создать сайт как [login to view URL] (не копия но похоже), с CMS. Для информационного портала.

PHP HTML Thiết kế trang web Thiết kế đồ họa MySQL

ID dự án: #37199986

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình$357 cho công việc này

giaphung2k1

Hello handsome brother We propose to create a website with a custom-made content management system to provide the best experience for an informational portal that focuses on the subject of your choice. The primary o Thêm

$30 USD trong 7 ngày
(103 Nhận xét)
5.8
usmansyedid

Hi there mate ! I can do this project "Создать сайт Информационный портал" and will do the task on time and within the budget, that too with maximum satisfaction. I have worked on numerous similar projects to what yo Thêm

$14 USD trong 1 ngày
(63 Nhận xét)
5.5