Đã Hủy

Viết phần mềm

Viết các module sản phẩm, các sản phẩm thuần .net như web form và win form thì tốt. Sử dụng tiếng anh và tiếng nhật đều được

Kĩ năng: .NET, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: web based erp solution examination system module features, json web services win forms, convert web application win form, create provider win web app, convert web application win application aspnet, convert win application web, create win form aspnet web app, convert win form web forms using, convert win app web app, convert win application web application

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ha Noi, Vietnam

ID dự án: #7869113

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

raj05meddy

Hello, Dear client I hope you good & fine. I have seen your project requirement you are looking develop a module on .net . My team has 6 years experience designing and developing & we have done 750+ proj Thêm

$200 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0