Đã Đóng

Viết phần mềm

Viết ứng dụng chạy trên Android smartphone có các tính năng

1. Hiển thị bản đồ

2. đọc dữ liệu từ web services để hiển thị trên bản đồ

3. Tìm đường đi ngắn nhất/nhanh nhất qua tất cả các điểm trên bản đồ

4. lưu kết quả tìm đường (thứ tự các điểm)

Kĩ năng: Android, Google App Engine, Google Maps API

About the Client:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #9105793

2 freelancer chào giá trung bình$236 cho công việc này

SteveHoang

Trước đây tôi đã làm một mạng xã hội món ăn có thể hiện thị nhiều món ăn trên bản đồ và chỉ dẫn tìm đường đến được địa điểm đó. Bạn hãy tham khảo nó nhé : [login to view URL] Thêm

$250 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
QuanLM2307

I am a hardworking, high responsibility with more than 3 years experience in android development including: designing, programming, optimization, maintaining My Skill: Android game, application development experience Thêm

$222 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0