Đã Đóng

Viết phần mềm

clone site add vào data wordpress hoặc code khác

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #9746792

4 freelancer chào giá trung bình$155 cho công việc này

HarroopKaur

Hi, I'm a Web Developer, and I'm very interested in your job post as i have recently worked for many of US based clients and also was an Engineer in HCL Software Services where i was having the responsibility of team Thêm

$200 USD trong 6 ngày
(48 Nhận xét)
5.8
$155 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$155 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$155 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$155 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0