Đang Thực Hiện

Project for amrshawky35 -- 2

Hello again,

I have a site:

[url removed, login to view]

And the links to product are no longer working.

This is an Ebay partner program to display the products through API, but I think there is some depreciated code warning that needs to fixed...

Kỹ năng: Bootstrap, CSS, HTML, MySQL, PHP

Xem thêm: working days vba code

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) hallandale, United States

Mã Dự Án: #14802072

Đã trao cho:

$100 USD trong 1 ngày
(61 Đánh Giá)
6.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $128 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(30 Đánh Giá)
6.5