Đang Thực Hiện

project for arjit other don't bid

i already discussed task with him so other please don't bid thanks

Kỹ năng: Bootstrap, CSS, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: bid small task, bid simple task

Về Bên Thuê:
( 53 nhận xét ) Dina, Pakistan

Mã Dự Án: #14868439

Đã trao cho:

$110 SGD trong 5 ngày
(514 Đánh Giá)
8.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $105 cho công việc này

mehulvariya7

some body better then him try other Relevant Skills and Experience Bootstrap, PHP, Wordpress, javascript, jquery, css, html, ajax, database etc.. Proposed Milestones $100 SGD - Default

$100 SGD trong 10 ngày
(3 Đánh Giá)
0.4