Đã hoàn thành

project for arjit other don't bid

Đã trao cho:

$110 SGD trong 5 ngày
(514 Đánh Giá)
8.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $105 cho công việc này

mehulvariya7

some body better then him try other Relevant Skills and Experience Bootstrap, PHP, Wordpress, javascript, jquery, css, html, ajax, database etc.. Proposed Milestones $100 SGD - Default

$100 SGD trong 10 ngày
(3 Đánh Giá)
0.4