Đã hoàn thành

Project for deven19 -- 2

Được trao cho:

$247 USD trong 1 ngày
(37 Đánh Giá)
5.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $235 cho công việc này

raushanex

Hi Greeting of the day!! We have 6+ years experience in full scale of web design & development, including PHP, Open Source CMS Joomla, Wordpress, theme build-Up from scratch, theme customization, HTML & HTML 5, PSD Thêm

$222 USD trong 2 ngày
(15 Nhận xét)
4.9