Đã hoàn thành

Project for Partizan

This project is privated. I'll invite freelances (Partizan).

We need a newsletter script made in php.

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: freelances in, FREELANCES, freelances c, need newsletter script, need script php, newsletter subscription script php, newsletter project, script php buyers sellers bid project, need tags php script, need music script php, need convert perl script php, project dating script php, progress project script php, script php newsletter email mass, delete script php project, newsletter project php

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Mã Dự Án: #1728632

Đã trao cho:

partizan22

I'm ready for working

$70 USD trong 4 ngày
(17 Đánh Giá)
4.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $140 cho công việc này

Instantsolutions

check your [url removed, login to view]

$210 USD trong 5 ngày
(66 Đánh Giá)
6.2