Đang Thực Hiện

Project for pinoycoder

Need minor shopping cart functionality implemented on website. Some PHP, Jquery, and AJAX work will be needed. Upon shopping cart checkout, it will go to the same order form you've already done for me

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: php jquery ajax form, jquery shopping, shopping cart order form jquery, checkout order form, website project will implemented, ajax order form php, jquery shopping order form, order form cart jquery, jquery form order, jquery shopping cart project, jquery php checkout form, jquery order cart, project jquery ajax php, project order form, jquery shopping cart form, jquery cart shopping, shopping jquery, ajax jquery project, jquery ajax project, personnel needed work project, jquery checkout, checkout form jquery, order form php jquery, jquery order form php, jquery ajax cart

Về Bên Thuê:
( 71 nhận xét ) Englewood, United States

Mã Dự Án: #1710211

Đã trao cho:

pinoycoder

hi, thanks a lot!

$90 USD trong 3 ngày
(50 Đánh Giá)
5.4