Đã Đóng

EA Test & more

Hi Roberto,

i get an EA from a friend. I have some problems with the backtesting.

Can you help me?

Greetings from Germany !

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C++, Metatrader, PHP, Kiến trúc phần mềm

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Wittlich, Germany

ID dự án: #30197091