Đã hoàn thành

Project for rockstardev3

Được trao cho:

€150 EUR trong 3 ngày
(18 Đánh Giá)
4.7

5 freelancer đang chào giá trung bình €143 cho công việc này

€222 EUR trong 3 ngày
(15 Nhận xét)
4.0
€155 EUR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
€34 EUR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
alisahebus

I have 2.5 year experience with laravel, javascript, mysql. so, you can try me. Relevant Skills and Experience Javascript, Laravel, PHP Proposed Milestones €155 EUR - 100 project detail

€155 EUR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0