Đã Hủy

Project for Sergey S.

Hi, I need your help, I have a little issue with outgoing calls by SPA3102, when it is ringing, Asterisk mark it as Answered.

Kĩ năng: Asterisk PBX, PHP, Quản trị hệ thống, VoIP

Xem nhiều hơn: xi 8088 pc xt, zeta v2 z80, intel wildcard 88, 8088 computer kit, zeta v2 single board computer, zeta sbc bom, retrobrewcomputers, xi 8088 project, i need help with someone writing my book for me where do i go, need help law project, need help accounting project, need help project, euthanasia need help project, need help statistics project, need help gis project

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Guayaquil, Ecuador

ID dự án: #15823492

1 freelancer đang chào giá trung bình $14 cho công việc này

Asterisker

Contratado por el empleador

$14 USD / giờ
(40 Nhận xét)
4.9