Đã hoàn thành

Project for Shadab K.

This is a continuation of the conversations had on project https://www.freelancer.com/projects/15622223.html

Kĩ năng: Bitcoin, Blockchain, Linux, PHP, Python

Xem nhiều hơn: https://www.freelancer.com/projects/12160981.html, please bid on this project exactly 36usd https www freelancer com projects graphic design design several banners for advertising, https www freelancer com projects 9903320 html uniqid 18966616 670 56e6829c fc137f71&linkid 0, https www freelancer com projects 9331637 html, https www freelancer com projects 10824096 html utm_campaign hireme_project_offered, https www freelancer com projects 10409756 html utm_campaign hireme_project_offered&utm_medium email&utm_source employer&alert_h, https www freelancer com projects 10404327 html utm_campaign project_accept, here https www freelancer com projects project 9928287, gurutech54 9 minutes ago https www freelancer com projects php project for gurutech &uniqid 11397800 705 56b77dd1 2e355dde&linki, go to the link https www freelancer com projects php project for ratulcse 9974712, go to https www freelancer com projects 9392569 html, https www freelancer com projects 8194443 html, https www freelancer com projects 7298600 html utmcampaign 3demployersignupproject 26utmmedium 3demail 26utmsource 3dsignup, https www freelancer com projects 7298600 html utm_campaign 3demployer_signup_project 26utm_medium 3demail 26utm_source 3dsignup, https www freelancer com projects 6688006 html

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) UK, United Kingdom

ID dự án: #16432604

Được trao cho:

shadabkhan92

Hired by the Employer

$140 USD trong 3 ngày
(24 Đánh Giá)
5.3