Đã hoàn thành

project for Sujoy - calcuation fix

described.

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: sujoy, jlskm74, fix visual foxpro project, fix icon project, vba fix project windows, project fix, fix project, project engine 2008 bug fix, fix bugs net project, max fix project file, project assembly fix hard disk

Về Bên Thuê:
( 283 nhận xét ) hamlin, United States

ID dự án: #1087944

Được trao cho:

WebSolutionWorld

Check PMB please.

$40 USD trong 0 ngày
(167 Đánh Giá)
6.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

djip123

Check your PM

$50 USD trong 5 ngày
(6 Nhận xét)
2.2