Đã Hủy

Project for yknox

I want yknox. if you are not yknox, don't bid this job.

Kỹ năng: Lập trình C#, Lập trình C++, Java, node.js, PHP

Xem thêm: knox college, project knox pty ltd, amanda knox, want make freelance project, want php project, want bit project

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Seocho-Gu, Korea, Republic of

Mã Dự Án: #14912645