Đã Đóng

Python coder.. -urgent job

i need the python web application. Details will be shared with winning bidder.

Kĩ năng: PHP, JavaScript, Python, Django, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 642 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34738041