Đã Hủy

Python Coding _ Building Models on the given Dataset

3 freelancer đang chào giá trung bình $503 cho công việc này

$555 USD trong 10 ngày
(6 Nhận xét)
5.7
$555 USD trong 10 ngày
(21 Nhận xét)
5.6
$400 USD trong 10 ngày
(11 Nhận xét)
3.3