Đã Đóng

Read Smartcard ID on ACR120U, MINGTECH-MRF35, HID-Omnikey devices throught browser using PHP

saya butuh fungsi CI dimana fungsi tersebut dapat mengintegrasikan devices ACR120u, Mingtech-MRF35, HID-Omnikey ke browser agar dapat membaca smartcard id.

jika anda tertarik , harap mencantumkan bagaimana anda menyelesaikan permasalahan ini, dan bagaimana caranya testingnya .

Kĩ năng: Nhập liệu, Excel, HTML, PHP, Mô tả sản phẩm

Xem nhiều hơn: write read smartcard delphi, read text pdf opened browser using qtp, read doc file using php, using php read imei, using php read ttys0, read email pop using php, paging images read folder using php, read modify excel file using php script, read xml using php save mysql, read image csv using php, read mails using php pop, read csv save database using php, read file using php script, read data gps using php nmea, read xml using php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Jakarta, Indonesia

ID dự án: #15818785

3 freelancer đang chào giá trung bình Rp531481 cho công việc này

Rp555555 IDR trong 10 ngày
(5 Nhận xét)
2.4
sopna2154

Hello , I am Sopna. I am very much interested on your project .I feel that I am the exact match for your requirements after thoroughly reviewing the job description and desired skills. Relevant Skills and Experience S Thêm

Rp150000 IDR trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
0.4
Rp888888 IDR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0