Dựng lại (Recreate) website bán hàng dưới định dạng core php

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Anh cần dựng lại Website bán hàng ngôn ngữ Core PHP.

Yêu cầu: Có kinh nghiệm lập trình web, nhân bản và chỉnh sửa website ngôn ngữ Core php.

Trang web mẫu: [login to view URL]

Số lượng ngôn ngữ: 5

PHP Thiết kế trang web HTML Thiết kế đồ họa JavaScript

ID dự án: #21931515

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$140 cho công việc này

pujaroy22

Hello We are a team of experts, we can design any web page and make it functional with any back end technology whether it is php, laravel, ci or wordpress. We are having some fine developers for CMS and server side scr Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(17 Nhận xét)
4.8