Đang Thực Hiện

reinstall a facebook app on another server

Đã trao cho:

$30 SGD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
3.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $28 cho công việc này

$27 SGD trong 1 ngày
(254 Đánh Giá)
6.3
polaris728

Dear sir! Thank you for your description,I have checked your project and understood all your requirements. So I can help you. Please send me detail so that we can discuss more. Stay tuned, I'm still working on this Thêm

$27 SGD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0