Đang Thực Hiện

Reminder e-mail

Automatic eminder e-mail after 14 days if customer has not paid for their order.

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: e mail mail, reminder, mail php, e-mail, e mail], mail automatic, php reminder, order reminder, reminder php, order paid, customer order php, bobi2004, php automatic mail, mail order, customer reminder, paid mail, php mail order

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) Joure, Netherlands

ID dự án: #4772