Đã đóng

replace odoo branding and install all the 15 apps

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $98 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

1) Provide full Branding over Odoo without showing Odoo branding like links, buttons, logos, login page and Powered by on main page. And install all 15 apps as below link

[url removed, login to view]

2) Integrations required as follow, smsnotifer setup, setup voip calls, contact form link with website, link via API to accounting systems and email applications. Setting up a few client demo accounts to do testing.

*Freelancer have to provide Clear PDF instructions of editing process of each branding change and integrations. Will only award to freelancer of budget USD 20 for this job. Please take note. Thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online