Đã hoàn thành

RMA FORM2

RMA Form

I need to write an application for RMA for my customer

customer will have a form online

customer will complete the form and submit it

after the form is submitted, an email will be sent to the admin

the admin will approve the form and one number will be generate

an email will be sent to the customer

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: rma form, rma form2, rma number generate, generate rma number, rma number, online application form, online submit email, form rma php, complete php form, admin form, form php customer, php complete form, write php application, write email php, rma form php, php write email, php submit email form, php rma form, php online form email, online form application

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Los Angeles, United States

ID dự án: #355856

Được trao cho:

getndone

Hi Plz check PM.

$30 USD trong 0 ngày
(39 Đánh Giá)
5.5