Đã hoàn thành

Round Robin Tournament Script. Private for "hatem87"

Round Robin Tournmaent Bracket Generator.

Create a custom script to automatically create Round Robin Tournament brackets based on the number of teams enter.

The user should also be allowed to type in the players name and location of the tournament.

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: Tournament bracket, round name, script tournament robin round, round robin tournament script, bracket, tournament bracket generator, php brackets, script private, bracket generator, private script, brackets, generator script, brackets script, brackets php, tournament bracket php, custom generator, tournament brackets php, create tournament brackets php, php round robin script, tournament generator, php name generator script, round robin tournament, bracket php, hatem87, name generator

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Mansfield, United States

ID dự án: #1024341

Được trao cho:

hatem87

I bid as agread.

$43 USD trong 2 ngày
(7 Đánh Giá)
4.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $42 cho công việc này

Blingue

Let's get this job done ASAP. Thanks

$40 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0