scraper data and create an app for linux

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 6

Mô Tả Dự Án

replicate the pages of an existing website.

eliminating all advertising

and links directing to other web pages.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online