Đang Thực Hiện

Scrapper modification - Stage 1 (private project for Bill)

Remove duplicate photos from server and dbase. Modify scrapper so it does not capture photos.

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: scrapper, stage private, private photos, server scrapper, remove duplicate, scrapper php, project dbase, scrapper project, capture project, modification photos, photos private, project private, medicine bill project code, project private villa, project private chat room, wow project private server, php scrapper

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Manly, Hong Kong

Mã Dự Án: #1069923

Đã trao cho:

wildlily980

Let's do it.

$60 AUD trong 3 ngày
(47 Đánh Giá)
6.3