Còn mở

script to force video on my shared link to play in facebook and redirect when i am on mobile device

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $68 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

can someone to something like this :

on picture when user click to play button he is redirect to website and video start .

video is playing from website in facebook like shared video

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online