Đã Đóng

Script with cut movie files (all ext) and convert movies, convert this cut movie and zip

I need help with prepare script (C++, php) where i can make a cut few seconds (10s , 15s it is depend) from movies file.

1 ASF

2 AVI

3 FLV

4 M2TS

5 MKV

6 MOV

7 MP4

8 MPG

9 Ogg

10 SMV

11 TS

12 WMV

i want be able to convert whole movie on only part.

System Linux Debian 9

Kỹ năng: Lập trình C++, PHP, Dịch vụ video

Xem thêm: file converter to mp4, free video file converter, free file converter, online video converter to mp4, file converter to pdf, file converter download, free online video converter, file converter to mp3, I need help with a python script, i need a phphtml script mp3, i need a php script for ecurency business, need help php script, script convert ant script files maven, php script checkbox download list zip files, examples script files server 2003

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Harrogate, United Kingdom

Mã Dự Án: #15602777

3 freelancer đang chào giá trung bình £39 cho công việc này

£80 GBP trong 2 ngày
(77 Đánh Giá)
6.5
£18 GBP trong 1 ngày
(13 Đánh Giá)
4.9
chiragtech

I can develop as your requirement +91 89715603079 [url removed, login to view] Relevant Skills and Experience I can develop as your requirement +91 89715603079 [url removed, login to view] Proposed Milestones £18 GBP - a

£18 GBP trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
0.0