Đã hoàn thành

set up payment to website for tomydeveloper

Được trao cho:

tomydeveloper

Hello,Please check my Bid .Thanks

$200 USD trong 3 ngày
(322 Đánh Giá)
10.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $140 cho công việc này

sscreations

Hi Sir, I can do your work perfectly. I can assure you that I can deliver within timely manner, lets discuss on PMB

$50 USD trong 4 ngày
(37 Nhận xét)
6.0
joyeuf

Hey, We have expert team regarding to your project. Please check PMB for detail bid !!! Thanks.

$170 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0