Đã Hủy

Set up PHPList on Digital Ocean server

8 freelancer đang chào giá trung bình zł1437 cho công việc này

dlbinfotech

Yes, sure! I will Set up PHPList on Digital Ocean server Relevant Skills and Experience I am having expertise with Linux, MySQL, Nginx, PHP, System Admin Proposed Milestones zł750 PLN - PHPList on Ocean server Kindl Thêm

zł750 PLN trong 10 ngày
(60 Nhận xét)
6.9
zł1666 PLN trong 2 ngày
(173 Nhận xét)
6.7
zł1666 PLN trong 10 ngày
(69 Nhận xét)
6.3
zł1666 PLN trong 10 ngày
(69 Nhận xét)
6.1
Chitanok

Hello sir, I would like to work on your server installation Relevant Skills and Experience Linux, MySQL, Nginx, PHP, System Admin Proposed Milestones zł1666 PLN - done

zł1666 PLN trong 1 ngày
(122 Nhận xét)
6.1
zł1666 PLN trong 2 ngày
(20 Nhận xét)
4.3
TrigunaSoftwares

IN CHAT Relevant Skills and Experience IN CHAT Proposed Milestones zł1666 PLN - IN CHAT IN CHAT

zł1666 PLN trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
zł750 PLN trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0