Đã đóng

To set up running Cloud9 on my personal server

Dự án này đã được trao cho kartikeyagupta với giá $19 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I'm trying to set up running Cloud9 on my personal server, Ubuntu 16.04.

I use ufw(server) and Airmac(router) for Firewall.

I opened the default port 8181 to access to cloud9 on my server.

I read this article, and now I can run Cloud9 on my local network.

[url removed, login to view]

But I cannot access from my domain.

I have a global address for the domain.

Maybe I need to fix some parts about apache2.

I don't know much about apache, so I'd like you to support to solve this issue.

I'd appreciate your help.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online