Setup cấu hình odoo 16, tạo các báo cáo theo chuẩn Việt Nam

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Cài đặt cấu hình, tuỳ chỉnh odoo sử dụng công ty chuyên phân phối hàng điện tử, điện lạnh. Bao gồm module kế toán, bán hàng, Tồn kho. portal khách hàng, Tạo các báo cao nhập xuất tồn, báo cáo công nợ, cân đối phát sinh, báo cáo bán hàng theo chuẩn Việt Nam. Làm việc tại Hà Nội

PHP Lập trình C Python Lập trình C++ Odoo

ID dự án: #37164612

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình $32/giờ cho công việc này

mailinh1506

Đã từng làm các báo cáo theo chuẩn Việt Nam mới nhất cho doanh nghiệp ản xuất và thương mại. Thường xuyên triển khai và đào tạo end users với các module trên. Có đội ngũ dev và BA 4 năm kinh nghiệm về Odoo ERP. Hiện tạ Thêm

$48 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0