Đã hoàn thành

Setup Oscommerce Paypal payment & newsletter signup

Website [url removed, login to view]

1. Set up the Paypal payment option

2. Disable the LinkPoint payment option

3. Add a sign up box for newsletter (very simple - only collecting the email addresses)

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: oscommerce setup newsletter, pending paypal, pending payment, paypal pending payment, paypal paypal com, paypal payment pending, paypal com com, paypal .com, payment pending paypal, setup oscommerce environment, newsletter sign oscommerce, set newsletter signup email, oscommerce paypal option, set oscommerce paypal forums ipn, oscommerce newsletter sign box, newsletter sign box oscommerce, paypal set oscommerce, setup paypal, set up a paypal, paypal set up

Về Bên Thuê:
( 73 nhận xét ) Richardson, United States

ID dự án: #64288

Được trao cho:

webizzie

see pmb for details

$45 USD trong 1 ngày
(51 Đánh Giá)
6.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $48 cho công việc này

bsoist

Please see PMB for details.

$50 USD trong 1 ngày
(37 Nhận xét)
6.3