Đã đóng

simple Nexmo integration - PHP

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $20 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Hello,

We need a simple Nexmo integration based on PHP that will do the following:

1) simple html - with number to call, and "call" button.

2) click will call SIP phone first and once answered will call the number.

3) call will be recorded and a saved to file \ get a url to file on nexmo.

4) instructions to connect any free android SIP phone application to your choice to make test the module.

budget it really low - so better it you have Nexmo integration experience.

more work to come once completed well.

thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online