Đã hoàn thành

simple Qestions wordpress plugin built

Dự án này đã kết thúc thành công bởi webplanetsoft với giá £100 GBP trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

I am looking for an WordPress plugin to be build that will let the user make an selection off questions to get an outcome off an question

so then main use off this plugin for my self would be to ask the user questions about what sort off the website they wanted

so I might make a starting question off do you all ready have an website yes or no

if they press yes it would then ask them a question relating to If they wanted a new website and then if they wanted it re design etc etc

and if they pressed no I would then go onto questions like do you all ready have a company logo

then maybe do you need to be able to edit the website at any location yes or no next questions would be coming like how many pages dose it need to be

1 -5

6-7

8+

so really I need to be able to ask a type off the question I want and at the end off the question it would save it into an data base in the WordPress admin area for me to view

I should be able to add a new set of questions to any page on my WordPress site, so maybe it could input a shortcode or something ill leave that up to you it should let me add any type of question

a good starting demo off what I am looking for would start here

[url removed, login to view]

but I just looking for a WordPress plugin that lets me save the user's answers into a database then let the admin know their is a new section off answers by email

so would just need a simple button etc for every new answer

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online