Đã Hủy

A simple database

hi, programmers, i would like to invite u to create a simple database....

i already have some clearly explanation in the .pdf files .

at

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

u must build the site on your site for on line test-drive !!

IF U CAN NOT SEE THE FILES...PLS PM ME B4 BID !! THANKS

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: programmers database, database programmers, a simple c, simple, PHP simple, database no, database c#, c++ simple, C# database, c simple, database create, geocities database, php pdf simple, simple php pdf, database simple, create database pdf files, php create pdf, create simple, create pdf files database, database pdf files, simple pdf, pdf files php, index files php, simple create, php simple database

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) taipei, Taiwan

Mã Dự Án: #16921

2 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

siddhartha1

Dear sir,pls check pmb,thanx

$300 USD trong 18 ngày
(35 Đánh Giá)
7.6
gigapromoters

Please check pmb

$100 USD trong 0 ngày
(20 Đánh Giá)
6.4