Đã đóng

small angular updation work

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $95 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $80 USD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

I have a simple todo app in angular, i need you to add filters in it.

1. My app fetches data from json api and sends data via post. Saves data in local db, need to add filters in here.

2. update command to save token id in users table, and a command to save favorites.

3. a command to add 1 entry in a table and scroll down to call api which is called on opening an app and every 5 seconds.

startyour bid by typing "Read your requirement" , so i can understand you have read it before bidding

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online