Đang Thực Hiện

small modification for payment gateway

modify SSl connection from site to gateway

Kỹ năng: AJAX, HTML, MySQL, PHP

Xem thêm: pending payment, ssl connection, small ssl, alalawis, gateway modification, small site cms articles, gateway payment example php, cms small site, small modification, small site frame, gateway payment poland, small site cms, small site, cool small site, loan modification web site

Về Bên Thuê:
( 72 nhận xét ) Hawalli, Kuwait

Mã Dự Án: #1632511

Đã trao cho:

BackSlaSh85

Hired by the Employer

$125 USD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
5.1