Đã hoàn thành

Small PHP job

Small changes to a PHP script. More details will

be given via PM.

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: small php, php job, vbulletin php send pm script, script job php warez, php small social network script, login script php small projects, php small photo gallery script, php small news script, php small job, small php job, php small video script, php job script, script php job, job php site script, small php script, job php script, php small

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) San Rafael, United States

ID dự án: #1074451

Được trao cho:

thenightcoder

Please provide more details, thanks.

$70 USD trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
2.2

8 freelancer đang chào giá trung bình $38 cho công việc này

webphp

Please check PMB

$30 USD trong 0 ngày
(132 Nhận xét)
6.3
ichurakov

Please provide details. Thnx.

$35 USD trong 0 ngày
(215 Nhận xét)
6.3
RedhopIT

Hi,Please check PM

$30 USD trong 1 ngày
(60 Nhận xét)
6.0
AdamsK

ready for service sir. thanks.

$30 USD trong 1 ngày
(75 Nhận xét)
5.6
uniqueitworld

Thanks for the [url removed, login to view] check my PM

$50 USD trong 5 ngày
(33 Nhận xét)
5.3
phpjquery

Please check PMB.

$30 USD trong 0 ngày
(18 Nhận xét)
3.1
Frankseo

Hi, Our team of Web Designer & developer can do this within given turn Around Time. Check PM

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
2.8