Đang Thực Hiện

Small PHP job

Small changes to a PHP script. More details will

be given via PM.

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: small php, vbulletin php send script, script job php warez, php small news script, php small job, small php job, php small video script, php job script, script php job, job php site script, small php script, job php script, php small

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) San Rafael, United States

Mã Dự Án: #1074451

Đã trao cho:

thenightcoder

Please provide more details, thanks.

$70 USD trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
2.2

8 freelancer đang chào giá trung bình $38 cho công việc này

webphp

Please check PMB

$30 USD trong 0 ngày
(132 Đánh Giá)
6.3
ichurakov

Please provide details. Thnx.

$35 USD trong 0 ngày
(215 Đánh Giá)
6.3
RedhopIT

Hi,Please check PM

$30 USD trong 1 ngày
(60 Đánh Giá)
6.0
AdamsK

ready for service sir. thanks.

$30 USD trong 1 ngày
(75 Đánh Giá)
5.6
uniqueitworld

Thanks for the project.Please check my PM

$50 USD trong 5 ngày
(33 Đánh Giá)
5.3
phpjquery

Please check PMB.

$30 USD trong 0 ngày
(18 Đánh Giá)
3.1
Frankseo

Hi, Our team of Web Designer & developer can do this within given turn Around Time. Check PM

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.8