Đã hoàn thành

A social app for iOS and Android

Dự án này đã kết thúc thành công bởi KESHAVINFOTECH với giá $280 SGD trong 15 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 SGD
Đã hoàn thành trong
15 ngày
Tổng đặt giá
108
Mô tả dự án

I am looking for a developer who can help me with making a social app for people who are interested in photography. There should be a forum for chatting and also a kind of a news wall for announcements, + photo gallery.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online