Đã Đóng

Social Networking Site

install and customize aroundme from [url removed, login to view]

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: social page, site install, social install, networking site php, social networking php, install site, customize php page, aroundme, social php, customize site, php social networking site, social networking site php, php networking site, php social

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) randallstown, United States

Mã Dự Án: #43713

5 freelancer đang chào giá trung bình $59 cho công việc này

XaprioSolutions

Quick Job... Would like to do it for you... Rohit Arora [url removed, login to view]

$75 USD trong 1 ngày
(56 Đánh Giá)
6.2
quality1st

we have a demo

$50 USD trong 0 ngày
(34 Đánh Giá)
5.6
ePhlox

Please read PM thanks. Best Regards from, ePhlox Technologies, Http://[url removed, login to view]

$50 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
5.1
webtechmitesh

We can do it

$50 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
1.4
Doman

Easy job for one day or one night. Regards Domink

$70 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
1.9