Đã Đóng

software developer expert -- 3

I need the software developer expert for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm, Java, Lập trình C#, JavaScript

Về khách hàng:
( 613 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34068069