Đã Đóng

Software Developer needed --Urgent.. --.......

I need the Software Developer needed for urgent job. Details will be discussed.

Kĩ năng: PHP, Lập trình C, Java, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 611 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #33947349