Đóng

Software to order products during flash sales

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹11449 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I am a shop owner dealing in mobile phones. A lot of my customers ask for devices that sell out super fast during flash sales on e-commerce websites. What i want is a simple software that can take multiple accounts(>100) as input and use them to order these devices during these flash sales. I don't know if its even possible and the computing or network requirements. If you think this interests you and can genuinely help then please send me a message.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online