Đã đóng

Do some Blog Posting

Dự án này đã nhận được 52 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €233 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

Creation of a website for a gastronomic restaurant in the south of France, including a blog. Need a freelancer to write blog articles once a week.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online