Đã đóng

Do some Blog Posting

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €331 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I like to write and I would like to make an impressive novel. I am looking for new horizons that help me grow as a writer. Thank you.

Me gusta escribir y quisiera hacer una novela impresionante. Busco nuevos horizontes que me ayuden a crecer como escritora. Gracias.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online