Đã đóng

Do some Excel Work

Dự án này đã nhận được 46 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $34 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

Create an excel file that can automatically import data from another .csv file (weekly log file generated by a wide format printer and goes into a specific folder on the network) and sort / summarise the data into a dashboard type page offering insights and trends. Each month of the year would then be represented in a sheet in the workbook with an additional sheet to be an overall dashboard showing stats by month, current and year to date.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online