Đã đóng

Do some Excel Work -- 2

Dự án này đã nhận được 53 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹54602 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹37500 - ₹75000 INR
Tổng đặt giá
53
Mô tả dự án

Matter needs to be retype as it is without making any corrections in the spelling mistakes and the punctuation marks and as per the format. Freelancers who can work on part time basis are required to apply.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online